Lập dự án đầu tư

 

 

 

Chúng tôi đã xây dựng được mạng lưới liên lạc từ nhà đầu tư đến nhà phát triển dự án ngay từ những ngày đầu thành lập FCC tại Việt Nam năm 2004. Chúng tôi có thể liên kết và hợp tác với những nhà đầu tư tiềm năng tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam. Chúng tôi hi vọng sẽ mang đến dịch vụ tư vấn vô giá và cộng tác với bất kỳ nhà đầu tư nào quan tâm đến đầu tư bất động sản tại Việt Nam.