Thiết kế kết cấu 

 

 

 

Thiết kế kết cấu không chỉ quan tâm đến sự toàn diện kết cấu công trình mà còn quan tâm đến tính kinh tế và tính sáng tạo của thiết kế. Đội ngũ thiết kế kết cấu của chúng tôi có nhiều kinh nghiệm thiết kế nhiều dạng công trình và cung cấp những giải pháp kỹ thuật giá trị.