Thiết kế kiến trúc

 

 

 

Thiết kế là cả một quá trình liên tục không chỉ liên quan đến công việc duy nhất của nhà thiết kế và là một quá trình tương tác chủ động và tận tâm với khách hàng. Là nhà thiết kế, chúng tôi không ngừng đặt ra câu hỏi và tái giải thích yêu cầu thiết kế và yêu cầu của dự án, cho phép chúng tôi vượt ra khỏi ranh giới được đặt ra và tạo ra ý tưởng ban đầu. Những ý tưởng thiết kế được thể hiện trong các hình thức không gian, trong đó bao gồm yếu tố tạo ra cảm xúc và yếu tố tạo ra phản ứng cho người sở hữu. Chúng tôi tin tưởng rằng quá trình tương tác với khách hàng sẽ tạo ra những ý tưởng thiết kế mới, vì khi đồng ý những yêu cầu cơ bản của khách hàng là đã tạo mạch cơ bản của thiết kế.

 


Với kinh nghiệm của chúng tôi từ rất nhiều dự án với quy mô và yêu cầu khác nhau, cùng với sự đa dạng của đội ngũ thiết kế, chúng tôi đã đưa ra những sản phẩm thiết kế tốt nhất và được khách hàng đánh giá cao. Tuy nhiên, chúng tôi chưa bao giờ hài lòng với những gì đã đạt được và sẽ tiếp tục hoàn thiện  để cho ra những sản phẩm thiết kế tốt hơn, và không ngừng phấn đấu để trở thành công ty thiết kế đứng đầu Việt Nam và có thể vươn ra khu vực và thế giới.