Chung cư ở Mông Cổ

 

 

Dự án: Chung cư 20 tầng tại Mông Cổ 

Địa điểm: Mông Cổ

Loại công trình: Chung cư

Tổng diện tích sàn: 35,000 m2

Số tầng: 20 tầng