Cổng chào KCN VSIP

 

 

Dự án: Cơ sở hạ tầng, viễn thông và hệ thống đèn đường KCN Việt Nam - Singapore

Vị trí: Lô 33A-K, KCN Việt Nam - Singapore, Bình Dương

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Việt Nam Singapore Liên Doanh

Năm hoàn thành: 2006