Khu Chung cư Nam Sài Gòn

 

 

Dự án: Chung cư Nam Sài Gòn

Chủ đầu tư: Indochina Land

Địa điểm: Q.7, Tp.HCM

Loại công trình: Chung cư