Nhà máy Unigen

 

 

 

 

 

Dự an: Nhà máy Unigen Việt Nam

Chủ đầu tư: Công ty Ateleir Management 

Địa điểm: Lô 33E, KCN VSIP, Bình Dương

Loại công trình: Công nghiệp

Số tầng: 2 tầng

Năm hoàn thành: 10/2003