Tampines Town Council Neighbourhood Renewal Programme

 

 

Dự án: Tampines Town Council Neighbourhood Renewal Programme 

Địa điểm: Singapore

Loại công trình: Trung tâm cộng đồng