Tòa nhà văn phòng ở Singapore

 

 

Dự án: Tòa nhà văn phòng ở Singapore

Địa điểm: Singapore

Loại công trình: Văn phòng