Tòa nhà văn phòng & TT thương mại dịch vụ

 

 

Dự án: Tòa nhà văn phòng & Trung tâm thương mại dịch vụ

Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu Tư Dầu Khí Toàn Cầu

Địa điểm: 18 Giảl Phóng, Q.Đống Đa, Hà Nội

Loại công trình: Văn phòng & Thương Mại