Văn phòng TAT

 

 

Dư án: Tòa nhà  văn phòng T.A.T 

Chủ đầu tư: Công TNHH T.A.T 

Địa điểm: 79-81 Xa Lộ Hà Nội, Q.2, Tp.HCM

Loại công trình: Văn phòng

Số tầng: 18 tầng + 2 tầng hầm